O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

10/2007

SPEKTRUM
Otázka měsíce
Nerudovské Kam s nimi má odpověď

TÉMA MĚSÍCE
Energetické využití odpadů
Pár slov úvodem
Odpad je zdroj
Energetické zhodnocovanie palív z odpadu v monospaľovniach a pri spoluspaľovaní
Stav energetického zhodnocovania odpadov v Rakúsku
Uplatnění náhradních paliv z mechanicko-biologické úpravy odpadů
Náhradní paliva a připravovaná vyhláška

FÓRUM VE FÓRU
Demoliční odpady

ŘÍZENÍ
Právní úprava zpětného odběru elektrozařízení, baterií a obalů
Naplňování cílů plánu odpadového hospodářství města Ostravy

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Co jsou to živnostenské odpady
Úvaha nad prevencí vzniku kalů z ČOV

Z EVROPSKÉ UNIE
Zber použitých olejov vo Flámsku

Z VĚDY A VÝZKUMU
Příprava paliva s přídavkem kalů z ČOV

SERVIS
Ze zahraničního odborného tisku
Resumé

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: