Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 O nás | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

O nás

Průmyslová a komunální ekologie na jednom místě!

Odborný časopis Odpadové fórum má již dlouhou tradici.  Je vydáván od roku 2000. Tištěný náklad časopisu je 2500 výtisků. Distribuován je především formou předplatného na zhruba 1700 stálých předplatitelů v České republice a část i na Slovensku. Aktuální rozsah tvoří 44 stránek věnovaných odpadovému hospodářství (tj. předcházení vzniku odpadu, nakládání s ním a jeho využívání nebo odstraňování), komunální a průmyslové ekologii.

V roce 2016 Odpadové fórum prošel kvantitativními i kvalitativními změnami. Časopisu přibyl počet stran a s tím i témat. Časopis i nadále informuje o aktuálním dění v odpadovém hospodářství. Zároveň se věnuje problematice v celé šíři životního prostředí. To znamená, že nově navíc pokrývá i oblast ochrany ovzduší a vod, chemických látek a přípravků, EIA/SEI, IPPC, hluku a dalších oblastí souvisejících s dopady činností podniků na životní prostředí. Časopis se zaměřuje na měnící se kontext evropské politiky životního prostředí a přináší komplexní informace, sleduje vývoj legislativy, upozorňuje na povinnosti, dotační příležitosti nebo školení.

 

Termínový a ediční plán

Redakční rada:

 • Ing. Michael Barchánek

 • Ing. Richard Blahut

 • Ing. Petr Havelka (ředitel ČAOH)

 • Ing. Marek Hrabčák

 • doc. RNDr. Jana Kotovicová

 • Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. (Předseda představenstva STEO)

 • Ing. František Kostelník (Místopředseda Sdružení veřejně prospěšných služeb)

 • Ing. Pavlína Kulhánková (Ministerstvo průmyslu a obchodu - ředitelka odboru ekologie)

 • prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta technologie ochrany životního prostředí, Ústav chemie prostředí)

 • Ing. Lukáš Kůs

 • Ing. Jaromír Manhart

 • Ing. Emil Polívka (Sdružení výkupců druhotných surovin)

 • Ing. Dagmar Sirotková (VÚV TGM, v.v.i. - Vedoucí Centra pro hospodaření s odpady)

 • doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

 • prof. Ing. Lubomír Šooš

 • Ing. Miloš Štastný 

 • Ing. Petr Šulc

 • MUDr. Magdalena Zimová, CSc.