Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 12/2017 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

12/2017

Vychází nové číslo časopisu Odpadové fórum. Odpadové statistiky analyzujeme jak z pohledu ČSÚ, tak z pohledu Ministerstva životního prostředí. Velmi zajímavý pohled nabízí MŽP na oblast sběru elektroodpadů a ČIŽP představuje svou kontrolní činnost v oblasti nakládání s autovraky. Čím nová vláda České republiky může přispět k efektivnímu nakládání s druhotnými surovinami? Nad otázkou se zamyslel bývalý ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Polemizujeme nad náhradou glyfosátu. Tématem lednového čísla budou nebezpečné odpady.

Nad aktuálními problémy v oblasti sběru elektrozařízení se zamyslel Ladislav Trylč z odboru odpadů MŽP. Podíváme-li se na výsledky sběru elektrozařízení za poslední roky, je možné konstatovat, že si Česká republika rozhodně nevede špatně. V roce 2016 bylo dle výpočtu stanoveného příslušnou evropskou směrnicí sebráno 50,5 % všech elektrozařízení uvedených na trh. Zdá se tedy, že dosažení konečného cíle ve výši 65 % v roce 2021 bude při současném trendu nárůstu sběrů velmi jednoduché. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že vše funguje tak jak má, trend je zdravý, a není tedy důvod cokoliv měnit. Ale!

Ve srovnání s vyspělejšími státy západní Evropy se v České republice stále potýkáme s vysokou produkcí směsného odpadu. Jenže od roku 2024 začne platit zákaz skládkování směsného komunálního odpadu. Nezbyde nic jiného, než se pořádně naučit odpady třídit na znovu využitelné suroviny. Dobré příklady z praxe najdete v článku Milana Havla z organizace Arnika.

Kam s TKO po roce 2024?

Oběhové hospodářství nepřestavuje pro společnost FCC ČR žádné překvapení. Podle obchodního ředitele společnosti Petra Morávka, který byl tentokrát redakcí pozván k rozhovoru, je zapotřebí, aby ke splnění jakýchkoli cílů v odpadovém hospodářství existovala reálná možnost, kam vznikající toky odpadu umístit. Představuje to určitou soběstačnost, v rámci již fungujících nebo plánovaných technologií v ČR. Hlavní problém lze spatřit v absolutním nedostatku těchto kapacit.

Doporučení pro novou vládu

Pokud nakládáme s odpady „po staru“, tak se při skládkování odpadů zbavujeme cenných surovin i zdroje energií. V nakládání s tuhými komunálními odpady (TKO) je situace opravdu alarmující - zhruba polovina TKO je v České republice skládkována. Nakládání s odpady je obrovský byznys, jen v oblasti tuhých komunálních odpadů je kvalifikovaný odhad, že roční zisk firem v oblasti skládkování je zhruba 2,5 miliardy korun. Co je nyní pro Českou republiku v tomto ohledu nejdůležitější? Nad tímto tématem se zamyslel bývalý ministr životního prostředí Miloš Kužvat.

Kontroverzní glyfosát

Členské státy EU si v pondělí v tzv. odvolací komisi odhlasovaly návrh Evropské komise prodloužit povolení glyfosátu na pět let bez dalších omezení, a to navzdory doporučení Evropského parlamentu. Glyfosát se tak bude dál moci používat jak v zemědělství na likvidaci plevele a dosoušení plodin, tak na veřejných prostranstvích. Nicméně! Účinná látka používaná v přípravcích na odstraňování plevele je kontroverzní z pohledu vhodné alternativy i nejednoznačností týkajících se nebezpečných vlastností. V rozsáhlé polemice se tedy ptáme „Existuje za glyfosát plnohodnotná náhrada?“ Na otázku nám odpovědělo MZe, SOVAK ČR, Hnutí duha, europoslanec Pavel Poc, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod a Zemědělský svaz ČR.

Udržitelný rozvoj

Globalizace a mezinárodní obchod během posledních dvou dekád přispěly k významné redukci světové chudoby. Lidstvo však čelí dalším problémům, jako je změna klimatu, degradace životního prostředí a růst nerovností mezi regiony. Obchodní politika zde může hrát zásadní roli. Nad tématem udržitelného rozvoje v obchodních dohodách EU se zamýšlí Kateřina Hradílková z MPO.

Autovraky

Kontroly autovrakovišť jsou jednou z problematik, kterými se Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zabývá v oblasti odpadového hospodářství. ČIŽP provedla v roce 2016 v celé oblasti odpadového hospodářství celkem 3261 kontrol, z čehož bylo 631 provedeno na základě podnětů. V oblasti autovrakovišť zkontrolovali inspektoři oddělení odpadového hospodářství (OOH) celkem 90 provozoven, z toho 29 na základě podnětů.

Příjemné čtení Vám přeje

Redakce OF